Spørgsmålet Hvad er et “menneske?” uddybes i podcast, symboler og tekster i løbet af modulet. Her kommer blot en kort forklaring, der forhåbentlig kan lette overblikket.

Mennesket er et evigt levende væsen, som hele tiden udvikler sig. Der er en fysisk del af os, som vi kalder legemet eller kroppen, og en ikke-fysisk del af os, som vi kalder ånd.

Mennesket og alle andre levende væsener har en særlig grundstruktur og bygges op af de samme energier, som dog varierer afhængigt, af hvilken slags levende væsen der er tale om.

Grundstrukturen for alle levende væsener er, at de består af tre evige elementer, som hænger uløseligt sammen og tilsammen udgør den nødvendige betingelse for, at man kan opleve livet. Martinus kalder det for “det tre-enige princip”.

Det første element er Jeget, Martinus kalder det for X1. Det andet element er skabe- og oplevelsesevnen, som han kalder X2, og det tredje element er det skabte, som kaldes X3. Disse tre er evige fænomener ved mennesket, ja ved alle levende væsener, og de er af åndelig karakter. Vore 5 sanser kan ikke umiddelbart sanse åndelige fænomener, og derfor kan vi heller ikke sanse de tre dele i vores eget væsen. Men vi kan se resultaterne af dem, og det uddybes i det nedenstående.

Jeget, eller X1, er det i os, der igangsætter alt, og det er det egentlig levende i de levende væsener. Vi kan fornemme Jeget som det gennemgående faste punkt i os selv, en centrumfornemmelse. Det er jeget, der gør, at vi oplever os selv som det samme menneske gennem hele livet. Vi oplever vi hele tiden noget, som udvikler og forandrer os , men uanset hvordan vi udvikler os, så ved vi godt, at vi er det samme menneske, der oplever alle disse ting. Jeget har et begær efter at oplevet livet, og dette begær mærker vi i os selv som vores vilje, ønsker og motivation. Når vi tænker, er det i virkeligheden Jeget i os, der tænker. Det er altså Jeget, der sætter vor bevidsthed, tanke, begær og vilje i gang, og det er det, som giver liv til kroppen.

Skabe- og oplevelsesevnen, eller X2, er den del af det levende væsen, som hele tiden skaber og former noget, og som bevirker, at vi kan opleve noget. Vi kan slet ikke være til uden hele tiden at skabe noget. Når vi trækker vejret, når vi tænker, når vi bevæger os og taler, så er det i virkeligheden noget, vi skaber. Vi er ikke vant til at tænke på det på den måde, men Martinus siger, at hvert eneste sekund, vi lever, er vi i gang med at skabe noget. X2 bevirker som sagt også, at vi kan opleve alt det, vi skaber, og dermed får vi en livsoplevelse. X2 indeholder flere psykiske organer, bl.a. det, Martinus kalder talentkerner. Det er centre, hvor alle de evner, vi opøver gennem vore erfaringer, lagres og kan videreføres til en ny krop via reinkarnationen. Derfor er der aldrig noget, der går til spilde, alt det, vi lærer, kan vi få glæde af, også selv om det måske først rigtig kan udfolde sig i det næste liv, hvor vi kan videreudvikle de talenter, vi er begyndt at opbygge i dette liv.

Det skabte, eller X3, er resultatet af det, vi skaber. Det er vores tanker, handlinger, det vi siger og gør og det, som kommer ud af det. Dvs. det er hele den fysiske verden også vore egne kroppe. Vi oplever livet gennem vores legeme, det er altså et oplevelsesredskab. Vores livsoplevelse udfolder sig i X3, det skabte, men grundlaget for livsoplevelsen er altså X1’s igangsættelse og X2’s skabe- og oplevelsesevne.

Disse tre tilsammen, Jeget, dets skabe- og oplevelsesevne, og det skabte, udgør tilsammen det levende væsens grundstruktur. Hvis der ikke var et Jeg (X1), som kunne sætte tingene i gang, ville der ikke opstå noget overhovedet, og der ville ikke være nogen livsoplevelse, alt ville være stilhed og ikke-liv. Hvis der ikke var en skabe- og oplevelsesevne (X2), ville der heller ikke opstå nogen livsoplevelse, for der kunne ikke skabes noget som helst. Og hvis der ikke var noget skabt (X3), ja så ville der heller ikke være nogen livsoplevelse, for så var der ingenting, som vi kunne sanse. Disse tre elementer udgør altså tilsammen de nødvendige elementer i alle levende væsener. Det er derfor, Martinus kalder for “det tre-enige princip”. Grundstrukturen beskrives i symbol 6 under symbolforklaringerne.

Energier er det levende væsens “stof”, alle levende væsener er bygget op af energier. Martinus beskriver, at der er 6 forskellige slags grundenergier, som findes i alt levende. Men de findes i meget forskellige kombinationer, og det er netop disse, der afgør, hvilken form for levende væsen, der er tale om. Et menneske har fx en anden energikombination end en plante.

De 6 grundenergier er instinktenergien, tyngdeenergien, følelsesenergien, intelligensenergien, intuitionsenergien og hukommelsesenergien. De vil blive grundigt beskrevet i symbol 12 under symbolforklaringerne.

Mennesket – og alle andre levende væsener – er på en evig udviklingsrejse, som udformer sig som et uendeligt spiralkredsløb med 6 forskellige tilværelsesplaner eller “riger”, som Martinus kalder dem. Tilværelsesplanerne er Instinktriget, Dyreriget, Det rigtige menneskerige, Visdomsriget, Den guddommelige verden og Saligehedsriget. Vi mennesker befinder os i slutningen af dyreriget, og Martinus kalder den type mennesker, som vi er i denne den af udviklingen, for “jordmennesker”. Vi er ikke helt rigtige mennesker endnu, for vi har stadig en masse dyriske egenskaber, som vi har tillært os i udviklingen igennem dyreriget, og som er lagret i talentkernerne i X2. Vi er i denne epoke i gang med at afvikle vore dyriske sider, og i stedet vokser der nye menneskelige sider frem i os. De dyriske sider er fx had, vrede, konkurrence, krigslyst, hævnlyst og ærgærrighed. De menneskelige sider er fx humanitet, næstekærlighed, tolerance, tilgivelse, ønske om fred osv.

Vi kommer lidt ind på denne udvikling i dette modul, og går i dybden med det i det næste modul i onlinekurset.

Tilbage står kun at sige rigtig god fornøjelse med modulet.

Marin Hansen, underviser ved Martinus Institut og Martinus Center Klint
en_GBEnglish (UK)