Skandinaviska studiegrupper

Välkommen till våra digitala studiegrupper!

Under sommarsäsongen 2020 (27 juni-8 augusti) erbjuder vi olika studiegrupper på svenska/skandinaviska varje vecka. Mellan 25 juli till 8 augusti anordnar vi också internationella studiegrupper på engelska, tyska och nederländska. Du behöver bara en dator, en läsplatta eller en mobiltelefon samt tillgång till internet för att delta. Studiegrupperna leds av våra erfarna kursledare som undervisar på Martinus Center Klint i Danmark.

Studiegrupp 1: Martinus eviga världsbild (6 veckor från 27 juni till 8 augusti). Här samtalar vi om Martinus analyser och symboler, med utgångspunkt från dina egna personliga frågor och intressen. Inga förberedelser eller förkunskaper behövs.

Studiegrupp 2: Världen aktuellt - i en tid av forcerad utveckling (6 veckor från 27 juni till 8 augusti). År 2020 upplever världen en Coronakris och världens länder försöker bekämpa ett virus. Många människor reflekterar över våra djupare värderingar i livet, miljön och vår hälsa. I den här gruppen ser vi på filmer om olika aktuella ämnen och relaterar dem till utvalda texter av Martinus.

Studiegrupp 3: Temafördjupningsgrupp i Martinus analyser (6 veckor från 27 juni till 8 augusti). Dessa grupper vänder sig till dig som redan har grundläggande kunskaper om Martinus verk. vi fokuserar på ett utvalt tema och läser utvalda texter som förberedelse till varje dag. År 2020 har vi två olika teman:
Vecka 1, 3, 5: Vägen till internationell fred
Vecka 2, 4, 6: Hur talar Gud till oss
?

Studiegrupp 4: Gemensam forskning i Martinus andliga vetenskap: Den högsta elden (2 veckor från 19 juli till 31 juli). Syftet med denna grupp är att nå en djupare förståelse av Martinus beskrivning av "den högsta elden" i sitt verk. Obligatorisk föranmälan senast 7 juli. Utvalda texter skickas ut efter anmälan. Kursledare. Anne Külper och Rune Östensson.

Praktisk information

Alla online studiegrupper möts måndag-fredag kl.11.00-12.30 ca. Söndag är "lära-känna-dag" där vi har ett introduktionspass för att lära känna varandra och bekanta oss med vårt mötesverktyg Zoom. Du får mer information efter att du har anmält dig (se nedan).

Före kursen får du tillgång till ett digitalt kursforum där du hittar allt kursmaterial (texter, länkar till filmer och länk till vårt digitala kursrum Zoom). Här kan du också utbyta tankar och reflektioner med andra deltagare och er kursledare. Antalet deltagare i varje grupp är begränsat till 10 för att möjliggöra att alla får komma till tals och lära sig så mycket som möjligt.

Pris: 300 svenska kronor för deltagande i en studiegrupp (en vecka). Kursmaterial och tillgång till det digitala kursrummet är inkluderat.
Anmälan sker per e-post till: pernilla@martinus.dk
Efter anmälan får du ytterligare information samt en faktura. Uppge ditt namn, kontaktuppgifter, vilken grupp du vill anmäla dig och vilken vecka (se nedanstående översikt).

Vecka 1: 27 juni - 3 juli (Svensk/skandinaviska grupper)
Vecka 2: 4 juli - 10 juli (Svensk/skandinaviska grupper)
Vecka 3: 11 juli - 17 juli (Svensk/skandinaviska grupper)
Vecka 4: 18 juli - 24 juli (Svensk/skandinaviska grupper)
Vecka 5: 25 juli - 31 juli (Svensk/skandinaviska grupper och internationella grupper)
Vecka 6: 1 augusti - 7 augusti (Svensk/skandinaviska grupper och internationella grupper)

sv_SESvenska