Den danske forfatter og mystiker Martinus (1890-1981) viede det meste af sit liv til at skrive og formidle et nyt åndsvidenskabeligt verdensbillede, hvor grundstenen er et kærlighedsbudskab, der går på tværs af traditionelle religiøse og filosofiske skel. Hans værk består af over 6.000 sider og 100 farvelagte symboler.

Martinus blev født i den lille nordjyske by Sindal i 1890, og han voksede op hos sin morbror og tante. Hans mor var husholderske på et nærliggende gods. Hun var ugift og kunne derfor ikke have ham hos sig. Martinus voksede op under små kår, sådan var det mange steder i Danmark. Børnene gik kun i skole hver anden dag, og de kom tidligt ud at tjene, så skolegang blev der ikke meget af. Som 14-årig kom Martinus i smedelære, men han var for spinkel til at kunne magte det hårde arbejde, og i stedet blev han udlært mejerist. Frem til sit 30. år ernærede han sig af forskellige jobs, bl.a. som mejerist, nattevagt og kontorist i mejeriet Enigheden.

Som 30-årig oplevede Martinus det, han selv kalder en kosmisk indvielse eller åndelig ilddåb. Martinus havde – i takt med tiden – stiftet en smule bekendtskab med det spirituelle område. I den forbindelse besluttede han sig for at forsøge med meditation, og det kom til at forandre hans liv radikalt. Under en meditation på Gud oplevede han, at der åbnede sig en kanal i ham, der gav ham indblik i den åndelige verden, dens love og betydning for alt liv. Han oplevede at blive omsluttet af et meget stærkt hvidt og dernæst gyldent lys, der – som han senere beskrev det – efterlod ham:

”… i en tilstand af bevidst udødelighed og med evne til at se, at kun livet eksisterer, og at mørke og lidelse kun er kamufleret kærlighed, og at Guds væsen er nærværende i alt og alle”.

Oplevelserne var så skelsættende, at Martinus følte sig tilskyndet til at beskrive de sammenhænge, han nu så for sig, og han brugte 60 år af sit liv på at nedskrive og formidle verdensbilledet, som han kaldte for åndsvidenskab eller kosmologi. Målet med arbejdet var at give det moderne menneske en ny, analytisk og logisk funderet ramme at forstå tilværelsen og sit eget liv indenfor.

Centralt i åndsvidenskaben står et kærlighedsbudskab, der går på tværs af traditionelle filosofiske og religiøse skel og bl.a. rummer tanker om reinkarnation og et evigt liv under udvikling for alle levende væsener. Alt i verdensaltet er liv, livet er evigt og udvikles efter ganske bestemte kosmiske love og principper, siger Martinus. Det er tanker, vi vil udfolde i de kommende moduler.

Der undervises i åndsvidenskab mange steder i Danmark og også nogle steder i udlandet, dog primært i de skandinaviske lande. Der er aktiviteter både på Martinus Institut, som ligger på Mariendalsvej 94-96 på Frederiksberg, og i Martinus Center i Klint, som ligger nordvest for Nykøbing Sjælland.

Avsnitt Content
0% Complete 0/1 Steps
sv_SESwedish