Lesson 5 of 7
In Progress

Tekster

Marin 09/10/2021

På de næste sider kan du læse tre tekster af Martinus. Her får du en kort beskrivelse af teksterne, så du kan se, hvilken sammenhæng teksterne indgår i.

Livets Bog 1, stk. 1 – 6

Den tekst, du om lidt skal læse, er hentet fra fortalen til Livets Bog, bind 1. Fortalen kommer før indledningen og kan på den måde siges at være noget af det mest introducerende, Martinus har skrevet til sit værk: Her møder han sin læser, og som læser møder man her Martinus, som den åndsvidenskabelige forsker og forfatter han er. I denne tekst går han lige direkte til sagen og præsenterer helt fra starten læseren for nogle af de mest centrale begreber i sit verdensbillede, som for eksempel det levende væsen, livets oplevelse, behag og ubehag og tilværelsens love og grundprincipper.

Det er også typisk for Martinus som forfatter, at han sætter disse begreber ind i en logisk, fremadskridende sammenhæng, hvor tingene hænger sammen og går op i en højere helhed, hvor alting udvikler sig imod stadigt nye former for oplevelser i evigheden og uendeligheden.

Man skal nok ikke forvente at forstå alting fra starten i dette meget smukke, detaljerede og omfattende verdensbillede, men vi håber, at du igennem en tekst som denne får en fornemmelse for, hvordan Martinus som forfatter skriver til sine læsere – som han ofte henviser til som en slags begyndende åndsforskere – og måske endda også appetit på at læse og vide mere.

Orienterende oplysninger angående mit åndelige arbejde

Denne tekst er et eksempel på Martinus artikler, skrevet i 1932 til ”Kosmos” som noget af det første han skrev til det tidsskrift, som han selv grundlagde og som stadig eksisterer.

I denne tekst ønsker Martinus at orientere sine interesserede læsere om, hvad det er, hans åndelige arbejde går ud på. Vi har valgt denne tekst, fordi han her meget klart og overskueligt gør rede for sin mission som en slags åndelig vejviser for mennesker, der føler glæde og inspiration ved det, han skriver: Gør man ikke det, så findes der ifølge Martinus andre kilder til åndelig inspiration i tilværelsen, som man så hellere skal opsøge.

En dybere forståelse af hans værk kræver studie, øvelse og træning og han skitserer, hvilket udbytte man på den lange bane kan forvente at få af at arbejde med det, han skriver om.

Logik, side 9-12

Denne tekst er også hentet fra en indledning, denne gang ikke til hovedværket ”Livets Bog”, men til bogen ”Logik”. Vi har valgt denne tekst, fordi Martinus her indleder med at skitsere et historisk overblik – hvor han i den første tekst indledte med at introducere nogle af sine centrale begreber – så man som læser får et første indblik i de meget store tidslinjer og udviklingsmæssige perspektiver, som kendetegner Martinus som forfatter. I denne tekst lægger Martinus også stor vægt på erfaringernes betydning og skitserer en af de centrale pointer i forfatterskabet: Livet er tilværelsens største og virkeligste skole.

en_GBEnglish (UK)